;
26.11.2020 09.59
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingrid investoi kantaverkkoon ennätykselliset kaksi miljardia euroa

Fingrid investoi Suomen kantaverkon sähköverkkoihin ja sähköasemiin tällä vuosikymmenellä ennätykselliset kaksi miljardia euroa. Kantaverkkoa vahvistetaan huomattavasti, koska tavoite ilmastoneutraalista Suomesta vuonna 2035 tarkoittaa samalla sitä, että päästöttömän sähkön tuotanto ja kulutus kasvavat merkittävästi.

Kantaverkon investointitarpeet ovat kasvaneet huomattavasti viime kevään suunnitelmista, jolloin kokonaissummaksi arvioitiin noin 1,4 miljardia euroa. Luku on kasvanut noin kahteen miljardiin euroon kesän ja syksyn aikana. Investointeja tarvitaan etenkin tuulivoiman ennakoitua voimakkaamman kasvun myötä.

"Olemme saaneet kymmenien tuhansien megawattien edestä tuulivoiman liityntäkyselyjä, joista lähivuosina toteutuu tuhansia megawatteja. Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin ja varmistamme, että kantaverkko ei rajoita Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista", kantaverkon suunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä sanoo.

Yksi sähkömarkkinoiden hinta-alue edellyttää investointeja

Suomi on pystytty pitämään yhtenä sähkömarkkinoiden hinta-alueena, mikä tarkoittaa, että kaikkialla Suomessa on sama sähkön tukkuhinta. Tilanteen ylläpitäminen edellyttää merkittäviä investointeja kantaverkkoon. Näiden vahvistusten ensimmäisenä vaiheena rakenteilla on Metsälinja-voimajohto, joka kulkee Oulun seudulta Keski-Suomeen. Suunnitteilla on myös Oulusta Lappeenrantaan kulkevan Järvilinja-voimajohdon vahvistaminenKun Etelä-Suomen lämpövoimalaitosten sähköntuotanto edelleen vähenee, Metsälinja ja muut uudet voimajohdot kuljettavat pohjoisen edullista, päästötöntä energiaa eteläisen Suomen alati kasvaviin tarpeisiin.

Metsälinjan, Järvilinjan ja muiden voimajohtohankkeiden ohella Fingrid rakentaa ja uudistaa ennätyspaljon sähköasemia ympäri maata. Lisäksi kantaverkon rajasiirtoyhteyksiä vahvistetaan. "Käynnissä on työmäärältään kaikkien aikojen rakennusbuumi. Tämä haastaa oman organisaatiomme lisäksi myös verkkoa rakentavat yhtiöt”, Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri huomauttaa.

Investointeja tarvitaan myös pääkaupunkiseudulle, sillä kaupungeissa tuotetun sähkön väheneminen ja pääkaupunkiseudun jatkuva kasvu edellyttävät alueen sähkönsiirtoyhteyksien merkittävää kehittämistä.

Vuositasolla Fingridin investoinnit ovat noin 200 miljoonaa euroa, mikä summa muodostuu kymmenistä projekteista ympäri Suomen. Selkeästi suurin osa kantaverkkoinvestoinneista, 70 prosenttia, on uudisrakentamista, loput vanhan verkon perusparantamista.

 

Kantaverkon merkittävimmät investointikokonaisuudet 2021-2030 lukuina:

Pohjoinen-etelä-yhteyksien vahvistaminen                                            

550 milj. €   
Tuulivoiman liittäminen                                             450 milj. €
Rajasiirtoyhteydet   300 milj. €
Pääkaupunkiseudun sähkönsyöttö  100 milj. € 
Uudet sähköasemat      30 kpl

 

Lisätiedot:

Johtaja Jussi Jyrinsalo, Fingrid puh. 030 395 5118

Johtaja Timo Kiiveri, Fingrid, puh. 040 543 3039

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi