;
19.11.2019 10:26
Kraftsystem, Aktuellt

Risken för elbrist har vuxit i Norden

I Norden har risken för elbrist ökat för vinterns perioder av hög förbrukning. Fingrid uppskattar att risken för elbrist och förutsättningen att producera elektricitet i Finland under den kommande vintern ligger på ungefär samma nivåer som under föregående vinter. Det beräknas finnas tillräckligt med elektricitet under de kalla perioderna förutsatt att elsystemet och marknaden fungerar som förväntat – speciellt om elektricitet finns tillgängligt i Sverige. Tillgängligheten för vindkraft när förfrågan är som störst spelar en central roll för huruvida elkraften räcker till i Norden.

Under den kommande vintern räcker elektriciteten i Finland till även för perioder med hård köld förutsatt att elsystemet och elmarknaden fungerar som normalt. Den beräknade elförbrukningen kan täckas med inhemsk elproduktion och importerad elektricitet så länge som det finns tillgänglig elektricitet i grannländerna. Jämfört med tidigare år är den största förändringen den växande elbrist som beror på nedläggning av kraftverk i Norden. Under vinterns perioder av hög förbrukning blir det svårare att få importerad elektricitet till Finland, som ständigt är beroende av elimport. Tillgängligheten för vindkraft när förfrågan är som störst spelar en central roll för huruvida elektriciteten räcker till i Norden. En granskning av kraftverk i Norden avslöjar att uppskattningsvis 6–10 procent av totalkapaciteten på elektricitet produceras av vindkraft under en period av hård köld.

I fall av maximalförbrukning behövs så gott som all inhemsk elproduktion och den högsta möjliga nivån av elimport som möjliggörs av överföringsförbindelser för att täcka det behov som uppstår. Det finns risk för elbrist om hela Finland upplever väldigt långvariga perioder av hård köld. I sådana fall kan en maximal elförbrukning i Finland stiga till omkring 15 300 megawatt och en femtedel av elektriciteten, d.v.s. ungefär 3 400 megawatt, måste importeras. Driftsättningen av Olkiluoto 3 under sommaren 2020 minskar märkbart risken för elbrist i framtiden. Finland kommer dock även i fortsättningen att vara beroende av importerad elektricitet.

Situationen i de nordiska länderna har stramats åt

I Sverige har flera kraftverk stängts, vilket har bidragit till att öka risken för elbrist jämfört med tidigare vintrar i de nordiska länderna. I händelse av maximal konsumtion måste elektricitet på en nivå på upp till 4 900 megawatt importeras. Elektricitet kan importeras främst från Centraleuropa.

”På den internationella elmarknaden kontrollerar marknadsmekanismen på ett effektivt sätt elektricitetens rörelse och att elektriciteten överförs dit den behövs. När efterfrågan växer kraftigt stiger priserna och i synnerhet industriell förbrukning förväntas sjunka, vilket i sin tur minskar risken för elbrist. Vindkraftsvolymen har ökat i de nordiska länderna och därmed spelar tillgängligheten för vindkraft en nyckelroll i utbudet och efterfrågan under perioder av hög förbrukning , säger Reima Päivinen, direktör på Fingrid.

Mer information:

Direktör Reima Päivinen, Fingrid, tfn. 030 395 5160 eller 040 556 2662

Bilaga: Nordisk elproduktion och -förbrukning under vintern 2019–2012.  (in English)
Källa: Nordic Operational Group. 

Informationsruta 1:

Elektricitetens tillgänglighet var inte i riskzonen under föregående vinter 2018–2019. Toppen av elförbrukning uppnåddes på morgonen den 28 januari. Elförbrukningens konsumtionstopp , 14 542 MWh/h, uppnåddes måndagen 28.1.2019 kl. 8–9.  Den inhemska produktionen låg då på 10 978 MWh/h och nettoimporten på 3 564 MWh/h. För den dagliga elmarknaden var priset i Finland 70.05 euro/MWh.

Rekordet för elförbrukning i Finland, 15 105 MWh/h, uppmättes i januari 2016. I det fallet låg temperaturen på -25 ° c.

Informationsruta 2:

Elbrist innebär att produktionen och importen inte räcker till för att täcka förbrukningen, och i sådana fall måste man tillfälligt begränsa förbrukningen. I det offentliga talar man ibland om energi- eller elbrist.

I samarbete med de lokala distributionsnätbolagen har Fingrid berett sig för en situation där eltillgången i Finland hotas. Elbrist är en hanterbar situation då elförbrukningen begränsas. Begränsningarna av elförbrukningen skulle sannolikt endast beröra en liten del av landets konsumenter. Elbrist för hushållskonsumenter skulle på sin höjd innebära några timmars avbrott i eldistributionen. Elförsörjningen för viktiga samhälleliga verksamheter säkras också i fall av elbristsituationer.

Informationsruta 3:

Det finska elsystemets tillstånd kan övervakas så gott som i realtid https://www.fingrid.fi/online/

En karta över elsystemets tillstånd uppdateras var tredje minut. Du kan hitta information om elförbrukning och -produktion i Finland, kraftbalans och elpriser i Finland.