;
18.11.2019 15.40
Sähköjärjestelmä

Sähköpulan riski kasvanut Pohjoismaissa – Suomeen aiempaa vaikeampaa saada tuontisähköä talven kulutushuipuissa

Pohjoismaissa talven kulutushuippujen sähköpulariski on kasvanut. Fingrid arvioi, että tulevana talvena sähkön huippukulutus ja sähkön tuotantokapasiteetti ovat Suomessa lähes samalla tasolla kuin edellisenä talvena. Sähkön odotetaan riittävän kylminä pakkasjaksoina, mikäli sähköjärjestelmä sekä markkinat toimivat normaalisti ja sähköä on saatavilla erityisesti Ruotsista. Tuulivoiman saatavuudella kysyntähuipuissa on keskeinen merkitys sähkön riittävyydelle Pohjoismaissa.

Tulevan talven huippupakkasilla sähköä riittää Suomessa kylminä pakkasjaksoina, jos sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat toimivat normaalisti. Arvioitu sähkönkulutus pystytään kattamaan kotimaisella sähköntuotannolla ja naapurimaista saatavalla tuontisähköllä, mikäli sähköä on naapurimaista saatavilla. Edellisvuosiin verrattuna suurin muutos on voimalaitosten sulkemisista johtuva sähköpulariskin kasvu Pohjoismaissa. Vahvasti tuontiriippuvaan Suomeen on aiempaa vaikeampaa saada tuontisähköä talven kulutushuipuissa. Tuulivoiman saatavuudella kysyntähuipuissa on keskeinen merkitys sähkön riittävyydelle Pohjoismaissa. Pohjoismaisissa tarkasteluissa tuulivoiman osuudeksi huippupakkasten kulutushuipuissa on arvioitu olevan 6 - 10 prosenttia tuulivoiman kokonaiskapasiteetista.

Huippukulutustilanteissa sähkönkulutuksen kattamiseen tarvitaan lähes kaikki kotimainen sähköntuotanto ja siirtoyhteyksien mahdollistama maksimituonti. Sähköpula on mahdollinen, jos koko Suomea koettelee kova ja pitkäkestoinen pakkaskausi. Tällöin Fingridin arvion mukaan huippukulutustilanteessa sähkön kulutus Suomessa nousee noin 15 300 megawattiin ja viidennes sähköstä, jolloin noin 3 400 megawattia on tuotava ulkomailta. Olkiluoto 3:n käyttöönotto kesällä 2020 vähentää jatkossa sähköpulariskiä merkittävästi. Tästä huolimatta Suomi on jatkossakin riippuvainen tuontisähköstä.

Tilanne kiristynyt Pohjoismaissa

Ruotsissa on suljettu voimalaitoksia, mikä on osaltaan lisännyt aiempiin talviin verrattuna sähköpulan riskiä Pohjoismaissa. Huippukulutustilanteessa sähköä on tuotava Pohjoismaihin jopa 4 900 megawatin teholla. Sähkö voidaan tuoda lähinnä Keski-Euroopasta.

”Kansainvälisillä sähkömarkkinoilla markkinamekanismi ohjaa sähkön liikkeitä tehokkaasti ja sähkö siirtyy sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Kysynnän kasvaessa voimakkaasti hinta nousee ja erityisesti teollisuuskulutus oletettavasti vähenee, mikä vähentää sähköpulariskiä. Tuulivoiman määrä on lisääntynyt Pohjoismaissa ja siten tuulivoiman saatavuudella kysyntähuipuissa on keskeinen merkitys,” toteaa johtaja Reima Päivinen Fingridistä.

Lisätietoja:

Johtaja Reima Päivinen, Fingrid, puh. 030 395 5160 tai 040 556 2662

Liite: Pohjoismainen sähköntuotanto ja kulutus talvella 2019-2012. Lähde: Nordic Operational Group.

Tietolaatikko 1:

Sähkön riittävyys ei ollut vaarassa edeltävänä talvena 2018 - 2019. Sähkön kulutushuippu toteutui tammikuun 28. päivän aamuna 2019.Sähkön kulutushuippu, 14 542 MWh/h, toteutui maanantaina 28.1.2019 tunnilla 8 – 9.  Kotimainen tuotanto oli tällöin 10 978 MWh/h ja nettotuontia oli 3 564 MWh/h. Vuorokausimarkkinoiden sähkön Suomen aluehinta oli kulutushuipputunnilla 70,05 €/MWh.

Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutusennätys, 15 105 MWh/h, mitattiin tammikuussa 2016. Tällöin vastaava lämpötila oli -25 °C.

Tietolaatikko 2:

Sähköpula tarkoittaa sitä, että tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Julkisuudessa puhutaan vaihtelevasti teho- tai sähköpulasta.

Fingrid on varautunut yhdessä paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa tilanteeseen, jossa sähkön riittävyys olisi Suomessa uhattuna. Sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, jossa sähkönkulutusta joudutaan rajoittamaan. Sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat hetkellisesti todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä. Kotitalouskuluttajalle sähköpula tarkoittaisi korkeintaan muutaman tunnin keskeytystä sähkönjakelussa. Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen sähkönsaanti pystytään turvaamaan myös sähköpulatilanteessa.

Tietolaatikko 3:

Suomen sähköjärjestelmän tilaa voi seurata lähes reaaliaikaisesti osoitteessa https://www.fingrid.fi/online/

Sähköjärjestelmän tilannetta kuvaava kartta päivittyy kolmen minuutin välein. Sivustolta löytyy tietoa sähkön kulutuksesta ja tuotannosta Suomessa, tehotasapaino sekä sähkön hinta Suomessa.