;

Fingrid åter i topp i europeisk kostnadseffektivitetsjämförelse av stamnätsbolag

Kostnadseffektiviteten hos ett stamnätsbolag bestämmer till stor del nivån på överföringspriserna, och vid en jämförelse av dessa har Fingrid länge varit bland de mest fördelaktiga i Europa. De senaste resultaten av den flera gånger genomförda internationella jämförande studien ”The Transmission Cost Benchmarking project 2018 (TCB18)” visar att Fingrids verksamhet ligger på effektivitetsnivån 100 % utan någon betydande effektiviseringspotential.

Den jämförande studien har genomförts på initiativ av den europeiska samarbetsorganisationen för europeiska regleringsmyndigheter CEER (Council of European Energy Regulators) och genomfördes i samarbete mellan de nationella energimyndigheterna och stamnätsaktörerna. Studien omfattar 17 europeiska stamnätsbolag och i studien jämförs med en normaliserande metod bolagens totala satsning på nätverksamhet (operativa kostnader och investeringar, s.k. TOTEX) i förhållande till verksamhetens omfattning och driftsbetingelser.

Fingrids ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell:

”Även denna jämförelse visar ännu en gång att Fingrids medvetna och ödmjuka kultur, en kostnadseffektiv affärsmodell och en långsiktig strategi, med fokus på ständiga förbättringar och den grundläggande uppgiften, stöder framgångsrik verksamhet. Det visar också att samarbete och innovation tillsammans med kunder, tjänsteleverantörer och andra parter fungerar bra”.

”Förändringen i verksamhetsmiljön är dock kraftig och ökar kostnadstrycket i framtiden. Detta är anledningen till att vi, trots dessa utmärkta resultat från studien, ständigt söker effektivare och smidigare lösningar för att säkerställa en hög produktivitet. På detta sätt strävar vi efter att även i fortsättningen hålla vår stamnätsprissättning bland de lägsta i Europa”, fortsätter Montell.

Studieresultaten kan läsas i bilagan.

Mer information:

Fingrids ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, Fingrid Oyj, tfn 040 592 4419