;
9.9.2019 14.00
Ajankohtaista

Fingrid jälleen kärjessä sähkönsiirron kantaverkkoyhtiöiden eurooppalaisessa kustannustehokkuusvertailussa

Fingrid on Euroopan kustannustehokkaimpia kantaverkkoyhtiöitä kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan. Alan sääntelyviranomaisten tilaamassa tutkimuksessa oli mukana 17 kantaverkkoyhtiötä, ja siinä otettiin huomioon toiminnan laajuus ja toimintaolosuhteet. Fingrid tavoittelee edelleen entistä tehokkaampia ja sujuvampia ratkaisuja korkean tuottavuuden ja maltillisen kantaverkkohinnoittelun varmistamiseksi. 

Kantaverkkoyhtiön kustannustehokkuus määrittää pitkälti siirtohintojen tason, joita vertailtaessa Fingrid on pitkään ollut edullisimpien joukossa Euroopassa. Regulaattoreiden useamman kerran toteuttaman kansainvälisen vertailututkimuksen ”The Transmission Cost Benchmarking project 2018 (TCB18)” tuoreimmat tulokset osoittavat Fingridin toimivan sadan prosentin tehokkuustasolla ilman merkittävää tehostamispotentiaalia.

Vertailututkimus on tehty Euroopan energiaregulaattoreiden yhteistyöjärjestö CEER:n (Council of European Energy Regulators) aloitteesta ja laadittu yhteistyössä kansallisten energiaviranomaisten ja kantaverkkotoimijoiden kesken. Tutkimuksessa on mukana 17 eurooppalaista kantaverkkoyhtiötä ja siinä verrataan normalisoivalla menettelyllä yhtiöiden verkkotoiminnan kokonaispanosta (operatiiviset kustannukset ja investoinnit, ns. TOTEX) suhteessa toiminnan laajuuteen ja toimintaolosuhteisiin.

Fingridin talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell:

”Tämäkin vertailu osoittaa jälleen kerran, että Fingridin tiedostava ja nöyrä kulttuuri, kustannustehokas liiketoimintamalli ja pitkäjänteinen jatkuvaan parantamiseen ja perustehtävään keskittyvä strategia tukevat tuloksellista toimintaa. Se kertoo myös siitä, että yhteistyö ja innovointi asiakkaiden, palvelutoimittajien ja muiden kumppanien kanssa toimii hyvin”.

”Toimintaympäristön muutos on kuitenkin voimakasta ja lisää kustannuspaineita jatkossa. Haemme siksi - näistä erinomaisista tutkimustuloksista huolimatta - jatkuvasti entistä tehokkaampia ja sujuvampia ratkaisuja korkean tuottavuuden varmistamiseksi. Näin pyrimme pitämään kantaverkkohinnoittelun jatkossakin matalimpien joukossa Euroopassa”, jatkaa Montell.

Tutkimustulos on luettavissa liitteestä.

Lisätiedot:

Talous- ja rahoitusjohtaja Jan Montell, Fingrid Oyj, puh. 040 592 4419