;
26.2.2019 13:15
Börsmeddelanden

Asta Sihvonen-Punkka ny vice vd för Fingrid från och med 1.7.2019

Fingrid Oyj:s styrelse har utsett bolagets direktör för elmarknadsutveckling Asta Sihvonen-Punkka till vice verkställande direktör från och med 1.7.2019. Asta Sihvonen-Punkka är ekonomie licentiat och har arbetat på Fingrid sedan 2016.

Bolagets nuvarande vice vd Kari Kuusela, som ansvarar för bolagets egendomsförvaltning, kommer att gå i pension 1.7.2019 efter en lång karriär.

– Sihvonen-Punkka har alla förutsättningar att vid behov vikariera som verkställande direktör. Hon har stark ledarskapserfarenhet från både Fingrid och från sin tidigare position som generaldirektör för Kommunikationsverket samt innan dess olika ledande befattningar på Energimarknadsverket och Konkurrensverket. Hon är en ledare med goda sociala färdigheter och nära kontakter med bolagets viktigaste intressentgrupper samt gedigen expertis om elmarknaden och EU-lagstiftning, kommenterar verkställande direktör Jukka Ruusunen

 

Mer information:

verkställande direktör Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, tfn 040 593 8428