;
19.1.2018 14:50
Pressmeddelanden

Nordisk balansering går framåt

Arbetet med en framtida nordisk balanseringsmodell fortsätter och samtliga fem systemoperatörer har kommit överens i ett intentionsavtal. Det lägger grunden för en framtida balansering av det nordiska kraftsystemet och införandet av balanseringskonceptet moderniserad ACE (Area Control Error) som balanseringsmetod. Målet för systemoperatörerna är att bilda ett gemensamt nordiskt LFC-block (Load-Frequency) bestående av 11 LFC-områden som motsvarar dagens elområden.

 

Genom intentionsavtalet enas de nordiska systemoperatörerna om viktiga principer för den framtida nordiska balanseringsmodellen. Systemoperatörerna har konstaterat att arbetet är viktigt för att säkerställa beslut kring LFC-blocket och de mettoder och modeller som följer av EU:s kommissionsriktlinjer.

 

- Vi arbetar nu för ett gemensamt förslag på nordisk LFC-struktur till de nationella tillsynsmyndigheterna (regulatorerna) från alla systemoperatörer. Vi har goda förhoppningar att de fem parterna ska kunna ingå ett samarbetsavtal till i början av mars som grund för ett gemensamt förslag till regulatorerna, uppger CEO:erna för de nordiska systemoperatörerna i ett gemensamt uttalande.

 

Närmare information:
Jukka Ruusunen, Fingrid Abp, tfn. +358 (0) 30 395 5140