;

Sommarjobb och praktik

Fingrid erbjuder varje år sommarjobb och praktikantplatser främst för studerande i el- och energibranschen, men även personer från andra branscher som vill utveckla sin kompetens är välkomna. Bolaget har ett brett verksamhetsfält som omfattar intressanta inlärningsmiljöer även för personer med utbildning t.ex. i miljöfrågor, IT, ekonomi och förvaltning. Många av våra experter har börjat som sommarextror eller diplomarbetare och efter examen fortsatt karriären på Fingrid. Folk trivs hos oss!

Du kan lämna en öppen ansökan om praktikantplats här. Berätta i din ansökan hurdana arbetsuppgifter du är intresserad av. Bifoga meritförteckning och, om du vill, ett utdrag med dina studieprestationer.

Ansökningstiden för sommaren startar i januari och tar i slutet av februari. Sommarjobben infaller mellan början av maj och slutet av september enligt avtal. Ansökan om sommarjobb tas bara emot under ansökningstiden.

Fingrids sommarjobb har satts ut för sökning och finns här att se på finska.