;
5.9.2023 11:11
Börsmeddelanden, Aktuellt

Finansiell information från Fingrid Oyj år 2024

Fingridkoncernen publicerar år 2024 följande finansiella rapporter:

27.2.2024   bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2023
25.4.2024   ledningens översikt
25.7.2024   halvårsrapport januari–juni 2024
30.10.2024 ledningens översikt

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 21.3.2024.

Mer information:

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5213