;
3.1.2023 14:29
Aktuellt, Pressmeddelanden

Elbesparingen blev framgångsrik även i december

Finländarna har fortsatt den sparsamma användningen av el i december. Den temperaturjusterade besparingen var tio procent jämfört med motsvarande tid föregående år.

De fina resultaten av energibesparingen fortsätter. Enligt Fingrids preliminära beräkning var elförbrukningen i Finland i december 2022 tio procent lägre än under motsvarande tid år 2021. Avläsningen innefattar temperaturens inverkan på förbrukningen, så att den med elförbrukningen viktade medeltemperaturen bättre motsvarar utfallet för december förra året.

Enligt Tuomas Rauhala, driftansvarig direktör hos Fingrid, har de uppnådda besparingsåtgärderna för sin del haft en verkligen betydande effekt på förvaltningen av elsystemet. Elbesparingen och tajmningen av elanvändningen säkerställde att elförsörjningen i Finland låg på en gynnsam nivå under hela december.

”Särskilt stor betydelse för Finlands elsystem hade besparingen och tajmningen av användningen under köldperioden och det ansträngda effektläget i södra Sverige tredje veckan i december. Då var elanvändningen under enskilda timmar upp till 1 300 megawatt mindre än under jämförelseperioden, vilket hade en verkligen betydande effekt på elförsörjningen i Finland”, säger Rauhala.

Den förmåga till elbesparing som alla finländska elanvändare har visat erbjuder bra utgångspunkter också för januari, då elanvändarnas agerande också kommer att ha en verkligen betydande inverkan på elförsörjningen, särskilt under perioder med sträng kyla.

 

Tidpunkt

Förbrukning 2021, GWh

Förbrukning 2022, GWh

Förändring, %

Augusti

6 074

5 905

-3 %

September

6 245

5 788

-7 %

Oktober

6 866

6 358

-7 %

November

7 527

6 860

-9 %

 

December

8 867

7 578 (7 978 *)

-10 %

Elförbrukning i augusti–december 2021 och 2022.
*) Temperaturjusterad besparing 7 978.

 

 

Mer information:

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Abp, tel. 040 506 4695
Markku Piironen, expert, Fingrid Abp, tel. 040 351 1718 (statistik över elanvändning)

E-postadresserna är på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi