;
11.11.2022 12:44
Aktuellt, Börsmeddelanden

Sami Kurunsaari avgår ur Fingrids styrelse

Fingrid Oyj:s styrelsemedlem DI Sami Kurunsaari avgår 1.12.2022 ur Fingrids styrelse efter att ha blivit utsedd till verkställande direktör för Lumme Energia Oy.

Orsaken till avgången är kraven på stamnätbolagets oberoende enligt elmarknadslagen som anger att en beslutsfattande person i Fingrid inte samtidigt får ha beslutanderätt i ett företag som producerar el eller naturgas.

Fingrids styrelse är fortsatt beslutsför efter avgången och bolaget kompletterar styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman 31.3.2023.

Mer information:

Fingrids styrelsesekreterare, direktör för juridiska ärenden Marina Louhija, tfn 040 519 0627.