;

Kärnkraftverk Olkiluoto 3 infasades till stamnätet utan problem

 

Kärnkraftverk Olkiluoto 3 infasades till stamnätet den 12 mars kl. 12.01. Anslutningen genomfördes utan problem. Efter att anslutningen är gjord kan den el som produceras vid Olkiluoto 3 överföras till elkonsumenterna via stamnätet.

Hos Fingrid har man förberett sig noggrant för nätanslutningen av Olkiluoto 3, som är bland världens största kraftverk. Enligt Minna Laasonen, seniorexpert med ansvar för driftsättningen, genomfördes anslutningen till stamnätet utan problem och enligt förhandsplanerna.

Anslutningen till stamnätet innebär att kontrollrummet för Olkiluoto 3 fasade in anläggningen till stamnätet via en brytare. Driftsättningen föregicks av kommunikation mellan kontrollrummet för Olkiluoto 3 och Fingrids stamnätscentral. Vid Fingrids stamnätscentral följdes infasningen med intresse.

Efter den framgångsrika anslutningen av kärnkraftverket till stamnätet kommer anläggningens funktion att testas några månader före kommersiell drift.

Under driftsättningsfasen testar Industrins Kraft och Olkiluoto 3:s anläggningsleverantör kraftverket och säkerställer därigenom en stabil och tillförlitlig drift av kraftverket i olika situationer. Som systemansvarig säkerställer också Fingrid under driftsättningsfasen att Olkiluoto 3 uppfyller de tekniska och operativa krav som ställs på det. Därigenom säkerställer bolaget elsystemets driftsäkerhet. Kraftproduktionens effekt ökas gradvis under driftsättningen och funktionaliteten mellan kärnkraftverket och stamnätet testas organiserat.

"Vi strävar efter att säkerställa att driftsättningsfasen genomförs som planerat så att de tester som kommer att genomföras påverkar det övriga elnätet så lite som möjligt", betonar Laasonen

Mer information: Minna Laasonen, Fingrid Abp, seniorexpert, tfn 030 395 5132
E-postadresserna är på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi

Faktaruta:

  • Olkiluoto 3 ökar Finlands energioberoende, förser med mer effekt under vinterkölden och ökar trögheten i det nordiska elsystemet.
  • Med sin effekt på ca 1 600 megawatt är Olkiluoto 3 Finlands och Nordens största kraftverk. Med systemskyddet OL3 begränsas påverkan av en plötslig frånkoppling av Olkiluoto 3 från nätet till 1 300 megawatt.
  • I internationell jämförelse är Olkiluoto 3 världens tredje största kraftverk efter Kinas Taishan 1 och Taishan 2 (1 660 MW).
  • Olkiluoto 3 producerar i genomsnitt 15 % av den el som förbrukas i Finland.
  • De tre kraftverken i Olkiluoto genererar en tredjedel av Finlands el.
  • Enligt den nuvarande tidsplanen inleds regelbunden elproduktion vid Olkiluoto 3 i juli 2022.