;
4.10.2021 12:25
Aktuellt, Börsmeddelanden

Fingrid höjer avgifterna för stamnätsöverföringen med två procent

Fingrid höjer stamnätets elöverföringsavgifter för 2022 med i genomsnitt två procent. Bakgrunden till höjningen är framför allt de ökade marknadsbaserade kostnaderna för reserver. Reserverna används för att säkerställa balansen mellan produktion och förbrukning i elsystemet.

Fingrid har lyckats bibehålla sin kostnadseffektivitet. Enligt den senaste europeiska jämförelsen är överföringsavgifterna de näst lägsta i jämförelsegruppen, som består av ca 20 länder. Fingrids mål är att även i fortsättningen förbli bland de mest prisvärda stamnätsbolagen och därigenom för sin del tillhandahålla en konkurrensfördel till finländska företag.

- I ett flertal år har vi kunnat hålla stamnätets prissättning oförändrad, eller till och med sänka den. Vi tror att vi även i fortsättningen kommer att kunna tillhandahålla en elöverföring som är konkurrenskraftig på Europanivå, även om kostnads- och prisnivån i takt med energiomställningen stiger något även hos oss. Ett funktionellt och starkt stamnät är dock plattformen för ett rent elsystem och en fungerande elmarknad, och därför är det värt att satsa på den även i fortsättningen, konstaterar Jan Montell, Fingrids ekonomi- och finansieringsdirektör.

Bolaget genomför ett krävande investeringsprogram för att i Finland möjliggöra nya investeringar som behövs för elproduktion och elförbrukning. Med hjälp av investeringsprogrammet säkerställs elöverföringens säkerhet, nya anslutningar som krävs för genomförandet av ett rent elsystem och att Finland bibehålls som ett gemensamt elprisområde.

Mer information:
Jan Montell, ekonomi- och finansieringsdirektör, Fingrid Abp, tfn 030 395 5213
Jussi Jyrinsalo, direktör, stamnätstjänster och planering, Fingrid Abp, tfn 030 395 5118

e-postadresser i formatet förnamn.efternamn@fingrid.fi