;
1.9.2021 09:09
Aktuellt, Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Oyj år 2022

Fingridkoncernen publicerar år 2022 följande finansiella rapporter:

1.3.2022      bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2021
22.4.2022   ledningens översikt
27.7.2022    halvårsrapport januari–juni 2022
25.10.2022 ledningens översikt

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 30.3.2022.

Mer information:

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5213