;

Fingrid ökar driftsäkerheten för el i Lappland

Fingrid utökar elstationen Isoniemi i Lappland, i Kittilä kommun. Genom projektet förbättras tillförlitligheten hos områdets elnät. Entreprenadavtalet för huvudentreprenaden för Isoniemi elstation undertecknades på tisdagen med Siemens Aktiebolag. 

För förbättring av leveranssäkerheten byggs bland annat en andra huvudtransformator och större ställverk i elstationen för 220/110/20 kilovolt (kV) i närheten av Kittilä. Utöver Siemens huvudentreprenad har ABB Power Grids Oy valts att utföra service på transformatorn som flyttas från Kristiina. Entreprenadernas värde är totalt cirka 9 miljoner euro och hela projektet färdigställs hösten 2021.

De största elförbrukarna i området är Ylläs och Levis skidanläggningar samt kommunerna Enontekis, Muonio, Kittilä och Kolari. I undantagssituationer matas också lasterna i Europas största guldgruva, Suurikuusikko, samt i Torneå stad och kommunerna Övertorneå och Pello, från Isoniemi. I framtiden kommer den andra huvudtransformatorn och utbyggnaden av ställverken att underlätta hanteringen av undantagssituationer och därigenom öka elförsörjningens driftsäkerhet.

20200225_115008a.jpg

Vid underteckningstillfället från Fingrid (med början framifrån till vänster) Jukka Ruusunen, Timo Kiiveri, i bakre raden från vänster Daniel Kuosa och Risto Ryynänen. Från Siemens (från höger) Janne Öhman, Jyrki Penttilä, i bakre raden Markku Liljelund och Veli-Matti Norjamäki.

 

Mer information:
projektchef Risto Ryynänen, Fingrid
tel. 030 395 5219