;
17.9.2019 10:00
Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Abp år 2020

Fingridkoncernen publicerar år 2020 följande finansiella rapporter.

27.2.2020 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2019
23.4.2020 ledningens översikt
28.7.2020 halvårsrapport januari–juni 2020
29.10.2020 ledningens översikt

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 20.3.2020.

Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213