;
12.12.2018 15:17
Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Abp år 2019

Fingridkoncernen publicerar år 2019 följande finansiella rapporter.

26.2.2019 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2018
24.4.2019 ledningens översikt
6.8.2019 delårsrapport januari–juni 2019
23.10.2019 ledningens översikt

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 21.3.2019.

Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213