;

Under Fingrids jubileumsår moderniseras företagets visuella identitet

I år firar vi Fingrids tjugo år som förebild inom stamnätsverksamhet. Jubileumsåret till ära har Fingrids visuella identitet genomgått en genomgripande modernisering.
Den 29 november 1996 undertecknades stamnätsbolagets stiftelseurkund av Imatran Voima, Pohjolan Voima och finska staten. Följande år – den 31 augusti 1997 – undertecknades den vid tidpunkten största affären i Finlands historia. Historien om Fingrid hade fått sin början.
 
I år firar vi Fingrids tjugo år som förebild inom stamnätsverksamhet. Jubileumsåret till ära har Fingrids visuella identitet moderniserats och fått en dynamiskt röd temafärg. Den nya symbolen ska ge Fingrid en elegant och enhetlig image. Vi vill vara utåtriktade, aktiva och moderna. Vår nya profil ska vara en central del av företagets ansikte utåt och kommunicera pålitlighet, kompetens och förmåga att samarbeta och förnya sig.
 
Tillsammans kan vi tillitsfullt se fram emot Fingrids kommande årtionden.
 
Den nya visuella identiteten har skapats av Jaakko Vanto på Marker Creative Oy. Övergången till Fingrids nya röda image sker gradvis under våren 2016.