;
23.11.2016 11:15
Pressmeddelanden, Elmarknaden, Kraftsystem

Stor risk för elbrist under de kallaste vinterdagarna – den snabba övergången till ett grönt elsystem en utmaning för driftsäkerheten

Under de kallaste dagarna i vinter kommer elmarknadens försämrade kapacitet att sättas på prov, eftersom den traditionella elproduktionen har fortsatt att minska utan att den förnybara produktionen räcker till för att täcka underskottet. I den energipolitiska debatten har man erkänt att störningar förekommer på elmarknaden och att det finns en risk för elbrist, men åsikterna går isär om hur problemet ska lösas. Stamnätsbolaget Fingrid förväntar sig lösningar i regeringens energi- och klimatstrategi som ska publiceras inom kort.

Fingrid bedömer att risken för elbrist fortfarande är mycket hög i Finland om temperaturen sjunker lika lågt som i januari 2016 under en längre period. Förbindelserna till grannländerna och den inhemska elproduktionen räcker till för att täcka förbrukningen under kalla vinterdagar, men det finns ingen marginal för störningar på förbindelserna eller kraftanläggningarna. En bidragande orsak till situationen är avvecklingen av inhemska kondenskraftverk.
 
Enligt Fingrids uppskattningar kommer importbehovet under kalla dagar i vinter att öka till 3 500 megawatt. Vid en uppskattad belastningstopp på 15 100 megawatt innebär det att en femtedel av elen måste importeras. Det är mer än den totala elproduktionen från samtliga finska kärnkraftverk. Situationen kommer inte att förändras under de närmaste åren och inte ens driftsättningen av Olkiluoto 3 kommer att göra oss oberoende av importerad el. 
 
- Vår uppgift på Fingrid är att garantera systemets funktion vid elbrist. Om situationen blir akut kan vi bli tvungna att tillfälligt begränsa elanvändningen för vissa kunder, konstaterade Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen på Fingrids elmarknadsdag idag.
 
Situationer med otillräcklig eleffekt är något som Fingrid förberett sig för tillsammans med lokala distributionsnätsinnehavare. Begränsningarna skulle sannolikt bara beröra en liten andel av elanvändarna under en kort tid, högst några timmar. Elförsörjningen till viktiga samhällsfunktioner kan garanteras även vid elbrist.
 
Kontrollerad övergång till grön elproduktion
 
Verkställande direktör Jukka Ruusunen menar att en övergång till ett grönt elsystem är nödvändig för att stoppa klimatförändringarna, men övergången måste ske på ett kontrollerat sätt för att säkerställa elsystemets fortsatta driftsäkerhet.
 
– Det avgörande är hur vi ska klara övergångstiden och hur snabbt vi kan börja dra nytta av den avancerade teknik som nu är under utveckling. Vi har alla samma mål – ren energi. Men det krävs ännu ungefär tio år av utvecklingsarbete innan vi kan börja tala om någon grön revolution inom energiproduktion. Samtidigt är det viktigt att bevara ett marknadsstyrt elsystem för att garantera rimliga priser och störningsfri elförsörjning, kommenterar Ruusunen.
 
Fingrid gjorde sitt bidrag till den energipolitiska debatten i maj genom att publicera ett diskussionspapper om utmaningarna på elmarknaden och ett antal möjliga lösningsalternativ. Idag, den 23.11.2016, publiceras en sammanfattning av responsen och Fingrids slutsatser som beskriver vår väg mot ett grönt elsystem på marknadsmässiga villkor.
 
- I våra framtidsvisioner spelar konsumenterna en central roll, priserna styrs av elsystemet och en
tillräcklig elförsörjning garanteras under alla omständigheter. För att uppnå dessa mål behöver vi politiskt stöd och inte bara Finland, utan även de övriga nordiska länderna, måste behålla sitt fokus på ett marknadsstyrt system”, konstaterar Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen.
 
Seminarium och webcast om aktuella energifrågor den 23.11 kl. 13.00
 
Fingrids elmarknadsdag 2016 ordnas i dag på Messukeskus. I seminariet ingår en kundpresentation av Timo Jutila från Caruna Oy. Fingrids presentationer kommer bland annat att handla om responsen vi fick samband med diskussionspappret och resulterande åtgärder. Seminariet kommer även att behandla gränsförbindelsernas driftsäkerhet.
 
Programmet börjar kl. 13.00 och kan ses på webben som direktsändning eller senare som inspelning. Länken finns även på http://platform.goodmood.fi/goodmood/fingrid/sahkoverkkopaiva).
 
Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn +358 30 395 51 40 eller +358 40 593 84 28
Direktör Reima Päivinen, tfn +358 30 395 51 60 eller +358 40 556 26 62 (effektbalans)
Direktör Asta Sihvonen-Punkka, tfn +358 30 395 52 35 tai +358 50 573 90 53 (elmarknaden)
 

Fingrids prognos om elförbrukningen, elproduktionen och importen under vinters belastningstoppar .