;
17.10.2016 10:00
Börsmeddelanden

Stamnätsavgifterna höjs med sju procent – ingen press att höja avgifterna i den närmaste framtiden

Fingrid Oyj höjer stamnätsavgifterna med i genomsnitt sju procent från och med början av 2017. Stamnätsavgifterna används för att täcka framtida investeringar och operativa kostnader. Stamnätsavgifterna är fortfarande förmånliga jämfört med den allmänna nivån i Europa och inga betydande höjningar väntas under de närmaste åren.
Fingrid kommer att investera uppemot en kvarts miljard euro i stamnätet åren 2017–2018. Stamnätets operativa driftkostnader väntas inte öka särskilt mycket, men övergången till ett koldioxidsnålt energisystem innebär ytterligare kostnader för bolaget. Fingrids verksamhet förväntas vara kostnadseffektiv. Bolaget betalar skatt och vinstutdelning till Finland och stamnätsavgifterna är bland de lägsta i Europa. Prishöjningen gäller stamnätskunderna. Höjningen påverkar indirekt finländare som bor i höghus eller egnahemshus med en kostnad om 10-50 cent per månad.*
 
Fingrid har undvikit större engångshöjningar av stamnätsavgifterna och kommer därför att få ett intäktsunderskott på cirka 60 miljoner euro år 2016. År 2017 kommer stamnätsavgifterna att höjas till den nivå som regleringen tillåter, det vill säga med cirka sju procent.
 
Fingrids verksamhet och prissättning övervakas av Energimyndigheten. År 2016 inleddes en ny fyraårig tillsynsperiod och samtidigt infördes en ny tillsynsmodell. Den nya modellen som är i kraft åren 2016–2023 tar bättre hänsyn till nätets långsiktiga utveckling än tidigare modeller och möjliggör en något högre avkastning än den nuvarande exceptionellt låga räntenivån. Den nya tillsynsmodellen hjälper Fingrid att garantera en tillförlitlig elförsörjning i Finland och att genomföra nödvändiga investeringar i energisystemet.
 
Stamnätsavgifterna förväntas förbli stabila i framtiden. Variationer kan främst orsakas av förändringar i beträffande elförbrukningen, elproduktionen eller kostnaderna för förlustel eller reserver.
 
Mer information
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40 eller 040 593 84 28
eller
Jan Montell, ekonomi- och finansieringsdirektör, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19
 
 
Fingrids uppgift är att verka för kundernas och samhällets bästa. Vi garanterar en tillförlitlig elöverföring, arbetar aktivt för att främja elmarknaden och utvecklar stamnätet långsiktigt.
 
*Beräkningen gäller en höghusbostad eller ett egnahemshus med direkt elvärme och en årlig elförbrukning på 5 000–20 000 kWh.