;
29.6.2016 14:00
Börsmeddelanden

Publiceringstidtabellen för Fingrid Oyj:s delårsrapport för januari–juni 2016 har ändrats

Fingrid Oyj publicerar sin delårsrapport för januari–juni 2016 den 27 juli 2016 och inte den 28 juli 2016, som meddelats tidigare.
Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn +358 30 395 5213