;
6.4.2016 12:00
Börsmeddelanden

Juhani Järvi styrelseordförande för Fingrid

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls i dag den 6.4.2016 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2015, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Bolagsstämman valde Fingrid Oyj:s styrelse för mandatperioden som utgår i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Till styrelseordförande valdes Juhani Järvi. De övriga medlemmarna i styrelsen är Juha Majanen (vice ordförande), Esko Torsti, Sanna Syri och Anu Hämäläinen som valdes ny medlem vid ordinarie bolagsstämman. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats.
 
Bolagsstämman beslutade att betala ut 33 686,24 euro i utdelning till A-seriens aktier och 16 038,49 euro till B-seriens aktier, sammanlagt 90 000 003,75 euro.
 
Till revisor för bolaget valdes revisionssammanslutning PricewaterhouseCoopers Ab, som utsett Jouko Malinen till huvudansvarig revisor.
 
Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213 eller 040 592 4419