;

Den 7 januari överskred elförbrukningen för första gången 15 000 MW

Enligt Fingrids mätningar för driftövervakningen slog elförbrukningen i Finland nytt rekord räknat i medeleffekt per timme; 15 100 megawatt klockan 17-18 den 7 januari 2016. Av den totala effekten producerades 10 800 megawatt i Finland och de resterande 4 300 megawatt importerades från grannländerna. Trots toppnoteringen var tillgången på el inte i fara. Elförbrukningen räknat i medeleffekt per timme steg på morgonen torsdagen den 7 januari först till cirka 14 900 megawatt, men denna toppnotering överskreds senare samma dag. Bakom den höga förbrukningen ligger den stränga kylan efter årsskiftet. Kraftverken har fungerat utan några betydande störningar. Nästan alla tillgängliga kraftverk är redan i drift, men man har tillsvidare inte behövt tillgripa effektreserven på 300 megawatt.

Elförbrukningen väntades vara fortsatt hög även på fredagen. Det tidigare rekordet räknat i medeleffekt per timme var 14 900 megawatt år 2011.

Klicka på denna länk för att i realtid på Fingrids webbplats följa läget i Finlands elsystem.

Mer information:
planeringschef Timo Kaukonen, tel. 030 395 4228
direktör Reima Päivinen, tel. 030 395 5160