;
10.6.2015 10:00
Aktuellt, Pressmeddelanden

Fotografera en kraftledningsstolpe!

Ta en bild av kraftledningsstolpar och skicka den till Fingrid – bilder ända från södra Finland till Lapplands nordliga marker är välkomna. Även selfies är tillåtna!

Fingrids bildkampanj som började i februari fortsätter. Avsikten är att samla bilder av kraftledningskonstruktioner på Fingrids offentliga konto på Flickr. Fingrid publicerar alla relevanta bilder från kampanjen på sitt Flickr-konto. Dessutom publicerar vi valda bilder på vårt konto på Instagram och Facebook. Din bild kan även komma med i vårt nyhetsbrev och i slutet av sommaren 2015 publicerar vi ett bildmontage av bidragen i form av en nyhet.

När du skickar en bild avstår du inte alla bildrättigheter till Fingrid – om vi vill använda din bild för andra ändamål än de som beskrivs i detta meddelande tar vi kontakt med den som har skickat bilden och frågar om Fingrid kan få möjlighet att köpa bilden!

Vi vill gärna ha både vinter- och sommarbilder och du kan skicka en nytagen eller en äldre bild. Du kan ta en bild av dig själv eller dina kompisar i landskapet tillsammans med kraftledningsstolparna eller så fotograferar du bara stolparna. Bilden kan tas med telefon, pocketkamera eller systemkamera. Vi önskar att fotograferna skickar information med bilderna om var någonstans i Finland bilden är tagen. Du kan skicka med ungefärlig information (östra Finland) eller en närmare adress (gata, ort). Om fotografen dessutom meddelar sitt namn eller sin signatur när bilden skickas publicerar vi även dessa i uppgifterna om bilden. Om du inte vill ha med ditt namn kan du meddela detta separat och då publicerar vi inte namnet.

Om en fotograf skickar fler än tio bilder förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet. Tänk också på säkerheten när du tar bilder – vi publicerar inte bilder som det har varit riskfyllt att ta.

Skicka bilderna till följande adress:
webmaster@fingrid.fi
(webmaster at fingrid.fi)

Lycka till i jakten på kraftledningsstolpar!

Fingrid på Flickr
 
Fingrid på Instagram

Mer information:
Janika Seppälä, t. 030 395 5169

Ursprungligt meddelande publicerat på finska. 16.2.2015