;
16.3.2015 14:25
Aktuellt, Kraftsystem, Elmarknaden

Förberedelser inför solförmörkelsen den 20 mars 2015

Fredagen den 20 mars 2015 på förmiddagen kl. 9.40–13.50 finsk tid kommer man att kunna se en partiell solförmörkelse i nästan hela Europa. I Norden har solförmörkelsen ingen inverkan på elsystemens funktion, eftersom solenergiproduktionen är småskalig. I Mellaneuropa kan solförmörkelsen däremot ha en betydande inverkan på den momentana balansen mellan förbrukning och produktion.
Om vädret är klart vid utgångsläget, sjunker solpanelernas elproduktion med upp till 30 000 megawatt under en timme för hela den europeiska kontinenten. Då solförmörkelsen är över börjar panelerna på nytt producera el och i kraftsystemet upplevs en motsvarande effektökning. Som störst kan effektförändringen som beror på solförmörkelsen vara flera hundra megawatt i minuten.
 
Konsekvenserna av solförmörkelsen är störst i Tyskland och Italien, där den installerade solenergikapaciteten är störst. De europeiska stamnätsbolagen har berett sig i god tid för solförmörkelsen och är beredda att bland annat skaffa tilläggsreserver för att hantera situationen. Solförmörkelsen väntas således inte äventyra elnätets driftsäkerhet.
 
Solförmörkelsens inverkan på marknaden är kraftigt beroende av hur klart vädret är under själva solförmörkelsen. Om det är klart väder på den europeiska kontinenten, kommer de nordiska stamnätsbolagen att begränsa import kapaciteten till den europeiska kontinenten till 800–1 000 megawatt och export kapaciteten till 3 000–4 000 megawatt för att säkerställa driftssäkerheten. Totalkapaciteten fördelas på förbindelser i förhållande till deras nominella effekt. Förbindelsernas automatiska regleregenskaper bibehålls för att stödja effektbalansen på den europeiska kontinenten.
 
Normala ramping-restriktioner från timme till timme tillämpas.
De nordiska stamnätsbolagen informerar marknaden på nytt före solförmörkelsen, såvida det på grund av väderprognosen eller andra aspekter uppstår ett behov av att vidta ytterligare åtgärder för att trygga driftsäkerheten.
 
Närmare information om solförmörkelsen finns på de europeiska stamnätsbolagens samarbetsorganisations ENTSO-E:s webbplats:
 

Via den bifogade länken visas en animation av solförmörkelsen: http://astro.ukho.gov.uk/eclipse/0112015/
 
Närmare information:
Timo Kaukonen tfn 030 395 4228