;
25.9.2015 10:45
Börsmeddelanden

Förändringar i Fingrids ägarstruktur

Statens pensionsfond och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har genom en transaktion den 25.9.2015 beslutat att överföra nästan alla sina B-aktier i Fingrid till kommanditbolaget Aino. Aino Ky består av Pohjola Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab, OP-Eläkekassa, OP Eläkesäätiö samt Statens pensionsfond och Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Till följd av affären ökar Aino Ky:s innehav i Fingrid till 26,4 procent. För både Statens pensionsfond och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo minskar det direkta innehavet i Fingrid till 0,03 procent.

Fingrids ägarstruktur efter aktietransaktionerna är följande: 
 
 
Nuvarande
innehav
Tidigare
innehav

Finska staten
28,2 %

28,2 %
Försörjningsberedskapscentralen
24,9 %

24,9 %

Statens pensionsfond
0,03 %

12,0 %

Aino Ky
26,4 %

9,9 %

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
             19,9%


19,9 %

Imatran Seudun Sähkö Oy
0,3 %

0,3 %
 
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv
0,2 %

0,2 %

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
0,03 %
 
 
4,5 %

Pohjola Försäkring Ab
0,03 %

0,03 %
 
 
 
Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40
eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213
eller 040 592 4419