;
8.5.2015 09:05
Börsmeddelanden, Aktuellt

Förändring i Fingrids ägarstruktur

Finska staten har genom ett aktiebyte den 7.5.2015 överlämnat sammanlagt 443 direktägda aktier i Fingrid till Försörjningsberedskapscentralen. Statens totala innehav i bolaget har därmed inte förändrats.
 
Fingrids ägarstruktur efter aktieaffären är följande:  
 
Finska staten, direkt innehav 28,24 %
Försörjningsberedskapscentralen 24,90 %
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 19,88 %
Statens pensionsfond 17,47 %
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 4,51 %
Pohjola Försäkring Ab 4,51 %
Imatran Seudun Sähkö Oy 0,30 %
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv 0,18 % 
 
Mer information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140