;
21.12.2015 10:15
Pressmeddelanden, Aktuellt, Projekt

Fingrid moderniserar elstationen i Koria för över 13 miljoner euro, investeringen tryggar elförsörjningen i Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland

Stamnätsbolaget Fingrid har fattat ett investeringsbeslut om att modernisera elstationen i Koria. I det omfattande projektet moderniseras den föråldrade utrustningen i elstationen samtidigt som elstationens driftsäkerhet förbättras.
Elstationen i Koria i Kouvola är en viktig knutpunkt för de öst-västliga elöverföringsförbindelserna i stamnätet. Koria är en av de elstationer genom vilka områdena i Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland via stortransformatorer ansluter sig till Fingrids 400 kilovolts stamnät. I Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland överförs el till cirka 400 000 elförbrukare.
 
Elstationen i Koria byggdes på 1970-talet och utrustningen håller på att uppnå sin tekniska livslängd. Stationens ställverk på 400 kilovolt byts ut i sin helhet och samtidigt utförs en omfattande upprustning av ställverket på 110 kilovolt.
Arbetet – resultatet av en investering på över 13 miljoner euro – inleds hösten 2016 och ska vara klart våren 2019.
 
Moderniseringen av elstationen i Koria jämte anslutande projekt utgör en del av den långsiktiga utvecklingsplanen för stamnätet. Planen innebär bland annat att den första stamledningen i Finland, kallad Rautarouva (Järnladyn) och byggd redan på 1920-talet, ska moderniseras. Den 420 kilometer långa ledningen från Imatra till Åbo går via elstationen i Koria. Hittills har cirka hälften av ledningen rustats upp och den resterande delen står i tur inom detta decennium. Enligt planerna ska dessutom stamnätets öst-västliga överföringskapacitet på 400 kilovolt mellan elstationerna i Hikiä och Koria förstärkas på 2020-talet. Under de kommande tio åren moderniseras och upprustas även andra elstationer i stamnätet i Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland, vid sidan av Koria. Detta beslut om elstationsprojektet, liksom kommande investeringar i området, innebär att driftsäkerheten i stamnätet kan upprätthållas på nuvarande höga nivå och att utvecklingen av stamnätet kan fortsätta.
 
Mer information:
vice verkställande direktör Kari Kuusela, tfn 030 395 5129
planeringschef Aki Laurila, tfn 030 395 5135