;
25.8.2015 12:10
Pressmeddelanden

Fingrid har vunnit kampanjen Vastuullinen kesäduuni

Fingrid har vunnit tävlingen Vastuullinen kesäduuni 2015. Tävlingen utgör en del av kampanjen Vastuullinen kesäduuni som organiseras av T-Media och Ekonomiska informationsbyrån och som syftar till att utmana arbetsgivare att erbjuda flera sommarjobb med bättre kvalitet för unga. År 2015 deltog sammanlagt 262 arbetsgivare i kampanjen. Fingrid vann serien för storföretag.Kampanjen Vastuullinen kesäduuni belönar en arbetsgivare som på ett förtjänstfullt sätt utvecklat sommarjobben. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel på hur sommarjobben kan utvecklas och på så sätt engagera även andra arbetsgivare att satsa på högklassiga sommarjobb.

Principerna för ett bra sommarjobb enligt kampanjen är:
• bra sökandeerfarenhet
• meningsfullt arbete
• orientering och vägledning
• rättvisa och jämlikhet
• en rimlig lön
• ett skriftligt arbetsavtal och intyg

Fingrid erbjöd denna sommar sommarjobb till cirka trettio unga. Även fyra unga i åldern 14–17 år fick mer arbetserfarenhet, då de erbjöds möjlighet att bekanta sig med arbetslivet under två veckors tid. Företaget erbjöd sommarjobb på nästa alla verksamhetsorter i Finland och inom samtliga bolagsfunktioner i allt från tekniska uppgifter i branschen till förvaltningsuppgifter.

I tävlingen Vastuullinen kesäduuni bad man de unga sommarjobbarna direkt om respons på arbetsgivarna. Enligt undersökningen fick Fingrid särskilt beröm för att sommarjobben var meningsfulla samt för ansvarsfulla rekryterings- och anställningsförfaranden.

Personal- och kommunikationsdirektör Tiina Miettinen är glad, men inte överraskad över utmärkelsen. Bolaget har även tidigare placerat sig i topp bland annat i tävlingen om Finlands bästa arbetsplatser.
– Unga studerande är en viktig intressentgrupp för företaget. Vi vill att studerande ska vara intresserade av Fingrid som arbetsgivare även senare när de övergår till arbetslivet och därför anser vi att det är viktigt att sommarjobben och rekryteringsprocesserna sköts professionellt i samarbete med förmän och hela arbetsgemenskapen, konstaterar Miettinen.

Närmare information:
HR- och kommunikationsdirektör Tiina Miettinen, tfn 030 395 5153 eller
HR-chef Jenni Toivonen, tfn 030 395 5193