;
20.1.2015 16:30
Börsmeddelanden

Fingrid fick elnätstillstånd

Energimyndigheten har genom sitt beslut den 19.1.2015 utsett Fingrid Oyj till systemansvarig stamnätsinnehavare i enlighet med elmarknadslagen och beviljat bolaget tillstånd att utöva elnätsverksamhet i stamnätet. Elnätstillståndet är i kraft tills vidare.
Beslutet upphäver det tidigare elnätstillståndet från år 1997.
 
Mer information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn +358 (0)30 395 5140