;
28.4.2015 10:35
Pressmeddelanden, Aktuellt, Elmarknaden

Fingrid är orolig över eleffektens tillräcklighet: Från energipolitik till effektpolitik

Finlands stamnätsbolag Fingrid anser att den kommande regeringen bör ta ett mer övergripande grepp om energi- och klimatpolitiken i Finland. Energisystemet bör ses som en helhet och det är viktigt att beakta de politiska åtgärdernas inverkan på energimarknaden. Detta framgår av bolagets nyaste kundtidning.
 
"Då man lyssnade till valdebatterna inför riksdagsvalet fick man en bild av att partierna och kandidaterna i genomsnitt har en ganska ensidig uppfattning om energipolitiken och utmaningarna inom den. För de flesta är det enbart fråga om att välja de källor med vilka elektricitet och värme produceras eller bilen drivs. Det gäller att främja goda energiformer och att slopa energiformer som upplevs som oangenäma, inte desto vidlyftigare. Tyvärr har utmaningarna inom energisystemet blivit mycket mer invecklade, delvis på grund av en enkelspårig energipolitik", skriver Fingrids vice verkställande direktör Juha Kekkonen i ledaren för Fingrids kundtidning.
 
Kekkonens ställningstagande och begrundande kolumn kan läsas i elektronisk form på finska här.
 
Aktuella ärenden inom energibranschen dryftas förutom i Fingrids nyaste kundtidning även på det sakkunnigseminarium som bolaget ordnar tisdagen den 28 april 2015 på Marina Congress Center i Helsingfors.
På Elmarknadsdagen dryftas bland annat huruvida marknaden tryggar tillräcklig elektricitet. Andra teman är prisområdesskillnaderna och möjligheterna att skydda sig för riskerna förknippade med dem.
 
På seminariedagen kan evenemanget följas som en direkt webcasting-sändning på adressen: http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/fingrid/live/
 
Elmarknadsdagens program (föreläsningarna är på finska eller engelska):
  Fingrid främjar en välfungerande marknad
Jukka Ruusunen, verkställande direktör, Fingrid Abp
 
Tryggar marknadsmekanismen en tillräcklig tillgång till el?

• Eleffektens tillräcklighet i Finland
Mikko Heikkilä, elmarknadsexpert, Fingrid Abp

• Capacity Mechanisms – Market Design options
Colas Chabanne, Convenor, ENTSO-E WG Market Design and RES (RTE France)

Prisområdesskillnader – orsaker och slutledningar

• Stamnätsbolagets synpunkter
Juha Hiekkala, marknadsutvecklingschef, Fingrid Abp

• Hur man skyddar sig för prisområdesrisker
Anne-Marit Rudby, Product Director, Nasdaq Commodities
Närmare information:
Juha Kekkonen, vice verkställande direktör, tfn 030 395 5120