;
2.10.2015 13:15
Börsmeddelanden

Fingrid Abp:s resultat ser ut att bli betydligt bättre än väntat

Fingrid Abp:s resultat för räkenskapsperioden 2015 exklusive skatter och förändringar i verkligt värde på derivat förväntas i motsats till tidigare uppgifter bli betydligt bättre än året innan. Det exceptionella vatten- och elproduktionsläget i Norden har pressat elpriserna på grossistmarknaden till en mycket låg nivå. Den fysiska överföringskapaciteten mellan Finland och Sverige har inte kunnat täcka efterfrågan i Finland, vilket lett till exceptionellt stora skillnader mellan de finska och svenska områdespriserna och därmed ökat stamnätsbolagens flaskhalsintäkter.
Flaskhalsintäkterna som fördelas enligt marknadsmekanismen har särskilt i juni och augusti varit ovanligt stora, totalt 32,3 miljoner euro. Flaskhalsintäkterna mellan januari och september uppgick till 67,7
miljoner euro, 30,1 miljoner mer än under motsvarande period året innan. På helårsnivå väntas flaskhalsintäkterna bli rekordstora.
 
Bolaget kommer därför sannolikt att få ett intäktsöverskott för tillsynsperioden som slutar år 2015. Intäktsöverskottet kommer att beaktas vid fastställandet av stamnätsavgifterna för år 2016.

Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40 eller 040 593 84 28
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19