;
29.12.2015 13:45
Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Abp år 2016

Koncernen publicerar under år 2016 följande finansiella rapporter
 
19.2.2016    bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015
28.4.2016    delårsrapport januari–mars 2016
28.7.2016    delårsrapport januari–juni 2016
28.10.2016  delårsrapport januari–september 2016 
 
Fingrids ordinarie bolagsstämma äger preliminärt rum den 6.4.2016.
 
Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell +358 30 395 5213