;
17.6.2014 17:00
Aktuellt, Projekt, Kraftsystem

Fingrid upprätthåller i sommar driftsäkerheten i det österbottniska nätet under byggarbetena i stamnätet

Fingrids omfattande byggarbeten i stamnätet i Österbotten kräver i sommar ett flertal avbrott för att flytta ledningar. Stamnätets driftsäkerhet ska säkras även i exceptionella driftsituationer som dessa.Situationen blev utmanande i området Vasa och Karleby när de årliga underhållen av de centrala kraftverken i området inleddes i slutet av maj under ledningsarbetena i stamnätet. För att elleveransen i området ska kunna säkras även i eventuella överraskande felsituationer i nätet har Fingrid kommit överens om elproduktionen och flyttningar av de årliga underhållen med kraftverksägarna.
 
För att säkra driftsäkerheten kommer kraftverken att sättas i produktionsdrift före midsommaren för totalt en knapp miljon euro och detta inkluderar även driften av Fingrids reservkraftverk i Kristinestad. Situationen förblir oförändrad i flera veckor och det torde bli nödvändigt att sätta kraftverken i produktionsdrift med hänsyn till förbrukningen i området och de olika kraftverkens normala drift på elmarknaden. Med dessa åtgärder upprätthålls driftsäkerheten i stamnätet i Österbotten i enlighet med dimensioneringsnormerna.
 
Mer information:
planeringschef Timo Kaukonen, tel. 030 395 4228