;
3.9.2014 10:00
Börsmeddelanden

Fingrid sänker stamnätsavgifterna

Fingrid Abp fastställer sina stamnätsavgifter varje år i syfte att uppnå en skälig avkastning som myndigheterna tillåter. Resultatprognosen för detta år är emellertid större än det budgeterade, då utvecklingen av de marknadsmässiga inkomsterna och utgifterna har avvikit från vad man har uppskattat. Därför har Fingrid fattat beslut om att sänka stamnätsavgifterna i december med ca 50 procent.
Fingrid har också fattat ett beslut om prissättningen för år 2015. Bolaget kommer att sänka priset på sina stamnätstjänster för nästa år med i genomsnitt 2 procent jämfört med nuvarande enhetspriser.
 
Koncernens resultat för år 2014 före skatter och exklusive förändringar av derivatens verkliga värde uppskattas vara på samma nivå som året innan.  Variationen i kostnaderna för reserver och osäkerheten i anslutning till flaskhalsintäkterna och de ryska gränsöverföringsintäkterna försvårar prognostiseringen av resultatet för hela året.
 
Mer information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 040 592 4419