;

Fingrid och ABB undertecknade ett entreprenadavtal om Kuolajärvi elstation

Fingrid Abp och ABB Oy, Power Systems undertecknade måndag den 11 augusti 2014 ett avtal om byggandet av en ny 220 kV elstation i Kuolajärvi. Stationen kommer att finnas i Kittilä nära gränsen till Sodankylä. Vindparken i Kuolavaara-Keulakkopää med en installeringseffekt på cirka 50 MVA ansluts till stationen med en egen kraftledning. I samband med entreprenaden kommer 220 kV ledningsriktningen på sträckan Isoniemi-Vajukoski att ändras så att den löper via stationen.

När stationen färdigställs kommer den att vara Finlands första 220 kV gasisolerade ställverk och också den första stationen som Fingrid låtit bygga endast för vindkraftsanslutare.

Det undertecknade avtalet är värt cirka 4,6 miljoner euro.

I anbudsförfrågan gavs möjlighet att erbjuda antingen ett öppet ställverk eller ett gasisolerat ställverk. På basis av en teknisk och ekonomisk evaluering valde man att genomföra en gasisolerad lösning, eftersom den bland annat ansågs ha betydligt mindre miljökonsekvenser än ett öppet ställverk, då det område som ska byggas är väsentligt mindre än vad ett öppet ställverk skulle kräva.

Entreprenören inleder de arbeten som projektet kräver omedelbart, och stationen kommer att tas i bruk redan i september 2015.

Närmare information:
Petri Hämäläinen, Fingrid Abp, projektchef, tfn 030 395 5246