;
18.6.2014 11:20
Börsmeddelanden

Fingrid Abp:s extra bolagsstämma beslutade om tilläggsdividend

Enligt det beslut som fattades vid Fingrid Abp:s ordinarie bolagsstämma 6.6.2014 hölls en extra bolagsstämma i dag 18.6.2014 i Helsingfors.

Den extra bolagsstämman beslutade att dela ut en tilläggsdividend på 75 189 299,28 euro så att 27 770,00 euro per aktie betalas till varje aktie i A-serien (sammanlagt 57 706 060,00 euro) och 14 020,24 euro per aktie betalas till varje aktie i B-serien (sammanlagt 17 483 239,28 euro).

Mer information:
Jukka Ruusunen, verkställande direktör, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Jan Montell, ekonomi- och finansdirektör, Fingrid Oyj, fn 030 395 5213 eller 040 592 4419