;
30.12.2014 11:30
Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Abp år 2015

Fingridkoncernen publicerar under år 2015 följande finansiella rapporter:
26.2.2015 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för år 2014
30.4.2015 delårsrapport januari–mars 2015
22.7.2015 delårsrapport januari–juni 2015
29.10.2015 delårsrapport januari–september 2015
 
Fingrids ordinarie bolagsstämma äger preliminärt rum den 14.4.2015.
 
Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell +358 30 395 5213