;
6.3.2014 14:00
Pressmeddelanden, Elmarknaden, Kraftsystem

EstLink 2 har i betydande grad ökat elöverföringen i Östersjöområdet

Högspänningslikströmsförbindelsen EstLink 2 mellan Estland och Finland har stått till marknadens förfogande sedan ingången av december 2013. Förbindelsen överläts till ägarna i februari 2014 och den har i betydande grad utökat elöverföringen mellan länderna. EstLink 2 invigdes idag den 6 mars officiellt vid likartade evenemang i Püssi i Estland och i Haiko i Borgå. ​
I och med Estlink 2-förbindelsen tog elmarknaden i Östersjöområdet ett jättekliv framåt. EstLink 2 har redan nu effektiverat verksamheten på marknaden och förbättrat leveranssäkerheten för el i området. Förbindelsen tredubblade överföringskapaciteten mellan Finland och Estland och åtgärdade en av de värsta flaskhalsarna i överföringen inom Östersjöområdet. Tack vare Estlink 2 har priset på el i Estland och Finland integrerats och varit detsamma över 85 procent av tiden.

Redan de första månaderna som Estlink 2 varit i drift har bevisat att det var grundat att bygga den nya överföringsförbindelsen. EstLink 2 medför stor nytta för samhället och kan fungera som en modell inom hela Europa på hur mycket man får till stånd med gränsöverskridande samarbete, då bägge länderna har gemensamma strategiska mål, berättar verkställande direktörerna för Elering och Fingrid Taavi Veskimägi och Jukka Ruusunen.

Det viktigaste då det gäller projekt av denna storleksklass är förtroende mellan alla parter. Detta stora, tekniskt mycket invecklade projekt kunde trots en krävande tidtabell genomföras i tid och inom den planerade budgeten.

EstLink 2-förbindelsens totala längd är cirka 170 kilometer och den utgörs av cirka 14 kilometer luftledningar i Finland, cirka 145 kilometer sjökabel längs bottnen av Finska viken och cirka 12 kilometer markförlagd kabel i Estland.

I bägge ändpunkterna av förbindelsen finns en omriktarstation, med vilken likström omriktas till växelström och tvärtom. Sjökabeln är ansluten till stamnätet i Finland via en luftledning på Andersböle elstation i Borgå. I Estland är den markförlagda kabeln ansluten till stamnätet på Püssi elstation i landets östra del.

I det fleråriga projektet deltog tiotals aktörer

Projektet föregicks av en förhandlings- och planeringsprocess som inleddes år 2007, i vilken bland annat den av EU-kommissionen organiserade BEMIP (Baltic Energy Market Integration Plan) hade en viktig roll. Projektet inleddes år 2010 och det genomfördes i samarbete mellan ländernas stamnätsbolag Fingrid Abp och Elering AS.

Den totala budgeten för projektet uppgår till cirka 320 miljoner euro och kostnaderna har delats mellan Fingrid och Elering. EstLink 2 har fått 100 miljoner euro i investeringsstöd från Europeiska Unionen. Hela projektet sysselsatte under byggskedet tiotals företag och flera hundra arbetstagare både i planeringen och det praktiska genomförandet. Huvudentreprenörer för det internationella projektet var NexansNorway AS, Siemens AG och Siemens Osakeyhtiö, Empower Oy och Bouygues Energies&Sevices.

Förbindelsen invigdes samtidigt i Finland och Estland

En högtidlig invigningsfest ordnades samtidigt i Estland och Finland. En representant för Estlands regering och utvecklingsminister Pekka Haavisto invigde förbindelsen tillsammans med Elerings och Fingrids verkställande direktörer Veskimägi och Ruususen.

Mer information:
Fingrid Abp: Jukka Ruusunen, verkställande direktör, tfn +358 30 395 5140
Fingrid Abp: Risto Ryynänen, projektchef, tfn +358 30 395 5219
Elering AS: Taavi Veskimägi, verkställande direktör, tfn +372 71 51 221
Elering AS: Reigo Haug, projektchef, tfn +372 71 51 229