;
25.10.2013 15:30
Aktuellt

Servicevillkoren för gränsöverföringen från Ryssland från ingången av år 2014 har godkänts

Energimarknadsverket har godkänt servicevillkoren för den gränsöverföring som sker från Ryssland via Fingrids 400 kV gränsöverföringsledningar från ingången av år 2014. Servicevillkoren iakttas då man erbjuder överföringstjänster från Ryssland till Finland. Villkoren för en eventuell elöverföring från Finland till Ryssland fastställs separat.
Enhetspriserna på gränsöverföringstjänsterna har publicerats på vår webbplats här (på finska).

Mer information ger ledande expert Risto Lindroos, tfn 030 395 5139.