;
18.12.2013 11:15
Aktuellt, Elmarknaden, Kraftsystem

Mot en nordisk balansavräkning

Stamnätsbolagen Fingrid, Statnett och Svenska Kraftnät har tagit ett stort steg mot en nordisk balansavräkning genom att bilda det gemensamma servicebolaget eSett Oy. Det nya bolaget har som mål att erbjuda balanstjänster till parterna på den finländska, norska och svenska elmarknaden under det andra halvåret 2015. Bolagets ambition är att göra det lättare att komma in på den finländska, norska och svenska elmarknaden med hjälp av jämlika och gemensamma balansavräkningsregler. På så sätt ökar konkurrensen på ländernas elmarknader och marknadsparternas långsiktiga kostnader minskar, samtidigt som vägen jämnas mot en nordisk slutkundsmarknad. Innan balansavräkningsverksamheten startar år 2015 koncentrerar sig eSett på att bygga upp behövliga processer och nödvändig teknologi. Bolaget undertecknade ett avtal med tjeckiska Unicorn Systems a.s. 2.12.2013. Unicorn Systems ska leverera det datatekniska avräkningssystemet och den grundläggande infrastrukturen innehållande bl.a. fakturerings- och bokföringssystem samt kommunikationstjänster till eSett Oy.

Bolagets hemort är Helsingfors och till verkställande direktör utnämndes Minnakaisa Ahonen från Fingrid.
- Vi är glada över att kunna ta ett så här stort och viktigt steg mot en samnordisk slutkundsmarknad, säger vice vd Ole Jacob Høyland. Vi är förvissade om att vi på det här sättet förbättrar konkurrenskraften och funktionen för marknaden mellan grannländerna.

Mer information:
Vd Minnakaisa Ahonen tel. 030 395 5257

Statnett: Ole Jacob Høyland, tel. +47 909 86719
Fingrid: Juha Kekkonen, tel. 030 395 5120
Svenska Kraftnät: Tania Pinzon, tel. +46(0)8-475 82 88

Balansavräkning
Avsikten med en balansavräkning är att säkerställa ekonomisk balans på elmarknaden.
Effektbalanserna beräknas per timme för varje balansansvarig utgående från planer/affärer och förbrukning/produktion. Varje part är ekonomiskt ansvarig för obalansen i sin balans, om utfallet avviker från det planerade.