;
19.11.2013 12:25
Pressmeddelanden

Kraftöverföringsförbindelsen Hyvinge–Hikiä färdigställdes

Projektet som kostade totalt 34 miljoner euro moderniserade högspänningsnätet i södra Finland. En bit av Finlands elöverföringshistoria uppdaterades till en ny era.
Stamnätsbolaget Fingrid Abp har tagit i bruk en ny högspänningsförbindelse mellan Hyvinge och Hikiä. Den framtida elförbrukningen förväntas öka speciellt norr om Helsingfors i ett område i riktning mot Tammerfors. I fortsättningen kommer elektriciteten till städerna i området, dvs. Hyvinge, Riihimäki och Tavastehus samt till de omkringliggande områdena att till största delen överföras via transformatorstationerna i Hikiä och Nurmijärvi.
 
Under det omfattande treåriga projektet genomfördes flera separata delhelheter. Den nya kraftöverföringsförbindelsen färdigställdes enligt tidtabellen i november 2013.
 
Projektet var historiskt i många avseenden. Den 100 kV dubbelledningen kallad ”Rautarouva” (Järnfrun) som byggdes redan på 1920-talet mellan Hikiä och Nurmijärvi kunde i och med den nya ledningen gå i välförtjänt pension. Samtidigt uppnådde även 400 kV ställverket i Hyvinge, som togs i bruk på 1960-talet, sin brukstid, när den nya kraftledningslinjen passerade den gamla stationen på dess södra sida. Den nya viktiga 400 kV knutpunkten utgörs nu av Hikiä elstation. Utvidgningen av Hikiä elstation gjorde det möjligt att ansluta de nya högspänningskraftledningarna Hyvinge–Hikiä och Hikiä–Forssa till Hikiä elstation.
 
På kraftledningslinjen tog man i första gången i bruk Fingrids nya modell av kraftledningsstolpar, dvs. så kallade åkerstolpar.  Stolpen som belönats med designpriset Fennia Prize 2012 Grand Prix strävar efter att minimera olägenheterna för jordbruket och efter att förbättra arbetssäkerheten.
 
Under projektet, som totalt kostade 34 miljoner euro, byggdes nya 400 kV och 110 kV ställverk och en ytterligare transformatorstation vid Hikiä elstation. Den 17,5 kilometer långa 220 kV ledningsandelen mellan Hikiä och Hyvinge ersattes med en 400 kV ledning. Som en del av projektet överfördes därtill 400 kV ledningen på en cirka 2,5 km lång sträcka i området Kalteva söder om Hyvinge från riktningen Esbo på en ny kraftledningsrutt i enlighet med Hyvinge stads markanvändningsplaner.
 
Som huvudentreprenör för utvidgningsarbetet vid Hikiä elstation fungerade ABB Oy, som underentreprenör för byggnadsarbetena Maanrakennus Rasimus Oy och som underentreprenör för installationsarbetena VR-Track Oy. Eltel Networks Oy ansvarade för kraftledningsarbetet och huvudtransformatorstationen levererades av Siemens Osakeyhtiö 
 
Mer information:
vice verkställande direktör Kari Kuusela tfn +358 30 395 5129