;
3.7.2013 12:10
Pressmeddelanden

Huvudled för elöverföringen byggs längs västkusten

Elöverföringen i Finland får en betydligt större kapacitet i och med Fingrids nya storprojekt vid västkusten. Det gamla elöverföringsnätet på 220 kilovolt mellan Satakunda och Norra Österbotten har blivit otillräckligt och kommer att ersättas med ett 400 kilovolts nät under de närmaste åren.
Finlands stamnätsbolag Fingrid kommer att stärka elnätet vid västkusten under de närmaste åren. Projektet som avser att utveckla elnätet och sträcker sig från Ulvsby och Seinäjoki till Uleåborgsområdet består av flera olika kraftlednings- och elstationsprojekt.
 
Projekthelheten vid västkusten omfattar bland annat den 210 kilometer långa kraftledningen Hirvisuo - Pyhäselkä som sträcker sig från Karleby till Uleåborgstrakten, en transformator- och seriekondensatorstation i Hirvisuo, ett 400 kV ställverk i Toby (Korsholm) samt en utbyggnad av ställverket i Pyhäselkä (Muhos). Dessutom görs många ändringar i olika elstationer och kraftledningar, då de gamla 220 kilovolts ledningar ändras för 110 kilovolts spänning.
 
Utvecklingen av elnätet vid västkusten är en del av bolagets investeringsprogram i stamnätet, genom vilket man säkerställer att ny energiproduktion kan anslutas som en del av stamnätet, ersätter det föråldrade nätet med ett nytt och stärker överföringskapaciteten att svara mot elförbrukningsbehoven i området. I framtiden krävs ett mer flexibelt elnät bland annat på grund av vindkraften. Överföringsförbindelsen förbättrar dessutom elöverföringskapaciteten mellan norra och södra Finland.
 
Stamnätet vid västkusten består nu av 220 kilovolts ledningar och transformatorstationer som byggdes främst på 1970-talet. Elnätets överföringskapacitet i området håller nu på att bli otillräckligt och ledningarnas ålder kräver åtgärder. Stationsutrustningarnas tekniska livslängd har också nått sitt slut.
 
– Byggarbetena kräver noggrann avbrottsplanering under åren 2013–2016. Nätets förmåga att tolerera fel försämras under den här tiden, men Fingrid planerar byggandet omsorgsfullt och samarbetet med elbolagen intensifieras, kommenterar Fingrids vice verkställande direktör Kari Kuusela byggsituationen på lantbruksmässan Farmari 2013 i dag i Seinäjoki.
 
Fram till år 2017 kommer det på västkusten allt som allt att färdigställas ett 400 kilovolts ringnät från Ulvsby till Uleåborg, fyra nya elstationer och 350 kilometer 400 kilovolts kraftledningar.
 
Byggarbetena mellan Karleby och Kalajoki inleds nästa vinter
 
Kraftledningsprojektet mellan elstationerna Hirvisuo i Karleby och Pyhäselkä i Muhos berör hundratals, kanske upp till tusen markägare. Den nya kraftledningen byggs i huvudsak i anslutning till befintliga ledningskorridorer. Endast i närheten av Hirvisuo elstation samt längs en sträcka på 50 kilometer mellan Siikajoki och Pyhäselkä byggs kraftledningen längs en alldeles ny ledningsväg.
 
Som det nu ser ut kommer arbetena på sträckan mellan Karleby och Kalajoki att inledas redan nästa vinter med grundläggning och pålning.
 
Vid byggandet av kraftledningar har Fingrid som mål att skapa så lite olägenheter för naturen, markägarna och invånarna i närområdet som möjligt. Intressentgruppernas respons till bolaget är mycket viktigt och därför deltar Fingrid i lantbruksmässan Farmari även denna sommar.
 
- Den intensiva byggtidtabellen kräver verkligen att vi för en aktiv dialog med markägarna. Vi hoppas att storprojektet vid västkusten intresserar människorna och att så många markägare som möjligt besöker vår mässavdelning. Särskilt markägare som berörs av det kraftledningsprojekt som nu är i inlösningstillståndsskede mellan Karleby och Kalajoki har nu utmärkt tillfälle att diskutera med oss om det aktuella projektet och detaljerna kring det, säger Kari Kuusela.
 
Respons till bolaget kan också skickas på Internet via karttjänsten (http://fingrid.navici.com/)

Närmare information:
vice verkställande direktör Kari Kuusela, tfn 040 502 7333