;
9.4.2013 12:00
Aktuellt, Projekt

Fingrids utvecklingsplan för stamnätet har offentliggjorts

Den riksomfattande 10-årsplanen för stamnätet innehåller ett sammandrag av hur Fingrid kommer att utveckla stamnätet så att det ska uppfylla kraven på driftsäkerhet och elmarknadens utveckling med beaktande av att nätet åldras. Stamnätets 10-årsplan innehåller investeringarna i stamnätet för de kommande 10 åren. De stora projekten, alltså stamnätets så kallade grundläggande lösningar, presenteras mera ingående i planen. En särskild del är planerna för att utveckla stamnätets gränsöverföringskapacitet från Finland till grannländerna.

Fingrids 10-årsplan för stamnätet utgör en del av planeringsprocessen för det europeiska elnätet. Den här processen är enligt EU:s tredje energimarknadspaket baserad på direktiv 714/2009. Stadganden om utvecklingsplanen för stamnätet kommer också att finnas med i Finlands nya elmarknadslag. Regeringens proposition till elmarknadslag behandlas nu i riskdagen. Utvecklingsplanen finns i sin helhet som bilaga till höger.

ENTSO-E publicerade nätplanen för de närmaste tio åren för hela Europa 2012 (TYNDP) den 5.7.2012.

10-årsplanen för stamnätet hittas via den här länken. Planen är på finska.
 
 
Mera information:
Antero Reilander, tlf. +358 30 395 4199