;
30.12.2013 14:35
Börsmeddelanden, Aktuellt

Fingrid Oyj och Elering OÜ har slutfört affären med elkabeln Estlink 1

Det finländska stamnätsbolaget Fingrid Oyj och det estniska stamnätsbolaget Elering OÜ har slutfört affären med elkabeln Estlink 1. Stamnätsbolagen har tidigare hyrt kapacitet för överföringsförbindelsen av kabelns ägare AS Nordic Energy Link ("NEL") och dess dotterbolag N.E.L. Finland Oy. NEL:s aktieägare är Eesti Energia AS (39,9 %), AS Latvenergo (25 %), Lietuvos Energijos Gamyba AB (25 %) och Finestlink Oy (10,1 %).

Affären tillkännagavs 27.11.2013.

Mer information:
Fingrids vd Jukka Ruusunen, tel. 030 395 5140
Fingrids vice vd Kari Kuusela, tel. 030 395 5129
Fingrids direktör för juridiska ärenden Marina Louhija, tel. 030 395 5289