;
11.2.2013 11:00
Pressmeddelanden, Projekt, Aktuellt

Den första åkerstolpen har byggts i Hyvinge

Finlands stamnätsbolag Fingrid har tagit i bruk en ny stolpmodell för kraftledningar, en s.k. åkerstolpe. En modellstolpe har byggts i närheten av området för bostadsmässan i Hyvinge. Den nya stolpen är en del av kraftledningsprojektet som byggs mellan Nurmijärvi, Hyvinge och Hikiä. Åkerstolpen har planerats så att den minimerar olägenheterna för jordbruket och förbättrar arbetssäkerheten.

Fingrid förstärker högspänningsnätet i Södra Finland och bygger en ny kraftledning på 400 kilovolt från Hyvinge till Hikiä i Hausjärvi. Samtidigt förnyas dubbelledningen på 110 kV, som byggdes på 1920-talet, den s.k. Rautarouva, Järnladyn, mellan Hikiä och Nurmijärvi och kraftledningsregleringar görs i Metsäkaltevaområdet i Hyvinge. Närheten till tätorten medför förändringar i kraftledningsbyggandet. Norr om Hyvinge används lätta konformade rörstolpar och i Hyvinge byggdes dessutom den första åkerstolpen. Entreprenör för projektet är Eltel Networks Oy.
 
Åkerstolpen är ungefär lika hög som en traditionell 400 kilovolts stolpe, där den översta regeln ligger på 31–35 meters höjd.
 
Stolparnas socklar omges av skyddskonstruktioner som ska förhindra att man stöter till sockeln. I närheten av åkerstolpen har man bättre möjligheter att arbeta fritt med maskiner än i närheten av traditionella stagade stolpar. Målet är att begränsa jordbruket så litet som möjligt. Många jordbruksmaskiner ryms att köra mellan stolparnas ben, där öppningen i kraftledningens längdriktning är 7–10 meter och i tvärriktningen 14 meter.
 
Stolpens fundament utgörs av ett betongelement bestående av två delar som fästs i varandra. Vardera delen väger tre ton. Stolpen har fyra ben och förankras i marken med ett 24 tons fundament. Det behövs inget separat betonggjutningsarbete utan hela grundläggningen kan jämföras med elementbyggande.
 
- Stolpen i Hyvinge är det första exemplaret av den nya åkerstolpen. I fortsättningen kommer de här stolparna att användas på alla områden där Fingrid bygger nya 400 kV ledningar på sådana åkerområden där de lämpar sig. Sådana platser finns beroende på byggplatsen på mellan 10 och cirka 60 ställen, berättar vice vd Kari Kuusela i Hyvinge där stolpen har byggts. Följande åkerstolpar håller redan på att byggas på kraftledningen mellan Ulvsby och Kristinestad.
 
Åkerstolparna används i första hand då nya kraftledningar byggs. De kan även användas på gamla ledningar i samband med att ledningen eller någon stolpe förnyas.
 
Prisbelönad stolpe
 
Åkerstolpmodellen har utvecklats i samarbete med designbyrån Muotohiomo Oy och den belönades med priset för industriell design Fennia Prize 2012 Grand Prix i juni i fjol. Fingrid fick beröm för att bolaget utnyttjar design som en del av den oundgängliga infrastrukturen på ett innovativt och fördomsfritt sätt. Den nu belönade åkerstolpmodellen kommer att få en ”lillebror”, för Fingrid har planerat en motsvarande lösning för 110 kilovolts kraftledningar.
 
Tryckfärdiga bilder av åkerstolpen för publicering tillsammans med meddelandet finns på Fingrids webbplats 
 

Karta om kraftlednings linje

Åkerstolpen finns på adressen Rantakulmantie 134, Hyvinge
Mer information: vice vd Kari Kuusela, tel. 040 502 7333