;
18.1.2012 14:00
Börsmeddelanden

Standard & Poor's Rating Services fastställde Fingrid Oyj:s långsiktiga kreditvärdering till AA- och den kortsiktiga kreditvärderingen till A-1+. Utsikterna är negativa.

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's Rating Services (S&P) fastställde 17.1.2012 Fingrid Oyj:s kreditvärderingar. Fingrids långsiktiga värdering är AA- och den kortsiktiga värderingen A-1+. Framtidsutsikterna ändrades från stabila till negativa. Ändringen sammanhänger med S&P:s beslut att ändra framtidsutsikterna för finska staten från stabila till negativa.
S&P:s meddelande finns på www.fingrid.fi
 
Mera information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Tom Pippingsköld, +358 30 395 5157