;

Stamnätstjänstens enhetspriser för år 2013

Stamnätstjänstens enhetspriser publicerades på Fingrids Stamnätsdag 6.9.2012.

Enhetspriserna är:

 

Enhetspris €/MWh 2013​
Bruksavgift, vintertid 3,94
Bruksavgift, annan tid 1,97​
Uttag grån stamnätet 0,90​
Inmatning till stamnätet 0,70

 

Stamnätets anslutningspriser förblir oförändrade.

Mera information: Jussi Jyrinsalo tel. 030 395 5118