;
15.5.2012 11:30
Pressmeddelanden

Kampanj påminner om farorna vid elledningar

”Känn till säkerhetsriskerna innan du agerar!" är temat för en kampanj som har startat och som tar upp nyckelfrågorna när det gäller säkerheten vid arbete i närheten av elledningar. I kampanjen deltar sammanlagt tio företag och organisationer.

Målet för kampanjen, som ska pågå i två år, är att påminna om säkerhetsanvisningarna vid arbete i närheten av elledningar bl.a. i markbyggnads-, jordbruks- och avverkningsarbeten. Målgrupperna, från konsumenter till yrkesmänniskor, försöker man nå via flera olika kanaler, från internet till kurser för olika grupper.

I kampanjen ingår material som både väcker till insikt och ger information och fördjupning. På kampanjens webbplats www.hengenvaara.fi finns ett antal videor som stämmer till eftertanke, säkerhetsanvisningar samt bakgrundsartiklar. I kampanjmaterialet ingår också kursmaterial avsett för yrkesfolk samt en säkerhetsbroschyr som ryms i fickan.

I närheten av elledningar och på ledningsgator får man röra sig och arbeta med vanliga jord- och skogsbruksmaskiner. Nära ledningen och speciellt i närheten av stolpkonstruktionerna är det dock skäl att iaktta särskild försiktighet.

En skada på kraftledningskonstruktionerna kan förefalla liten men kan leda till allvarliga konsekvenser. Om en arbetsmaskin eller en del av den vidrör en kraftledning kan det uppstå livsfara. Farliga situationer kan uppstå i samband med både luftledningar och kablar.

- Det är inte ovanligt att arbete utförs i närheten av elledningar. Kampanjen startades på grund av att flera ”nära ögat”-situationer och tyvärr också några arbetsolycksfall har förekommit under de senaste åren.

Följderna har varit relativt lindriga, lyckligtvis har man haft tur i oturen. En allvarlig skada eller olycka har ändå varit nära och orsaken är ofta helt enkelt obetänksamhet. Därför är det viktigt att påminna om att arbete i närheten av elledningar alltid medför fara, kommenterar Marcus Stenstrand, som har koordinerat kampanjen vid Fingrid.

I kampanjen deltar Elenia Verkko Oy, Finsk Energiindustri rf, EPV Regionalnät Ab, Fingrid Oyj, Fortum Sähkönsiirto Oy, Helen Elnät Ab, INFRA ry, en sammanslutning av elbolag i Östra Finland, Tukes och Vanda Energi Elnät Ab.

Mera information:
www.hengenvaara.fi
Marcus Stenstrand / Fingrid Oyj, tel. 030 395 5172 eller 040 592 3588