;
22.3.2012 13:30
Börsmeddelanden

Helena Walldén fortsätter som Fingrid Oyj:s styrelseordförande

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls i dag 22.3.2012 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2011, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelseledamöter och vd ansvarsfrihet.

​Bolagsstämman valde styrelseordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter samt deras personliga suppleanter för Fingrid Oyj för år 2012.

Styrelsens ordinarie ledamöter

Diplomingenjör Helena Walldén (ordförande) 
Konsultative tjänstemannen Juha Majanen (vice ordförande), Finansministeriet
Direktören för den nordeuropeiska affärsverksamheten och vd Sirpa Ojala, TDF Group och Digita Oy
Direktör Esko Torsti, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Kapitalmarknadsdirektör Esko Raunio, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola

Personliga suppleanter

Industrirådet Timo Ritonummi, Arbets- och näringsministeriet
Konsultativa tjänstemannen Marja Hanski, Arbets- och näringsministeriet *
Budgetsekreterare Niko Ijäs, Finansministeriet
Värdepappersplaceringsdirektör Matti Rusanen, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Bolagsgruppens direktör Jari Eklund, Tapiola-gruppen

Bolagsstämman beslutade dela ut 10 750 886,78 euro i dividend.

Till revisor för bolaget valdes revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Oy. 

Mera information:
VD Jukka Ruusunen, 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansieringsdirektör Tom Pippingsköld, 030 395 5157 eller 040 519 5041